Technologie

Technologie žárového nástřiku umožňuje nanášení a vytváření kovových a kovokeramických povlaků na různé typy konstrukčních materiálů. Umožňuje optimálně přizpůsobit povrchové vlastnosti součásti provozním podmínkám. To vede k prodloužení životnosti a spolehlivosti součásti a k lepší ekonomice daného procesu. Dnes je prakticky používaná ve všech odvětvích průmyslu.

Při žárovém stříkání nanášíme materiál natavený do plasticky tekoucího stavu na základní materiál. Natavené částice materiálu jsou velkou rychlostí nanášeny na základní materiál (nenatavený) a vytváří budoucí funkční vrstvu. Předností této technologie je nízká teplota opravované součásti – přibližně do 130°C, kdy nedochází k tepelnému ovlivnění ani deformacím opravované součásti. Síla nanesené vrstvy je závislá na použitém nástřikovém materiálu a zvolené technologii.Nejčastěji se pohybuje od 0,3 do 0,6mm. Typickou vlastností žárově nastříkané vrstvy je mikroporezita, ta umožňuje zachycení olejového filmu v pórech nástřiku a výrazně snižuje tření. Tam, kde tento efekt není požadován je možné porezitu utěsnit speciálním lakem. Tvrdost povrchu (mikrotvrdost) naneseného materiálu se může dle zvolené technologie a vybraného nástřikového materiálu pohybovat od 200 do 1500HV.